Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Incaso Group Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie – „Administrator danych” wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: rodo@iaml.com.pl
  • telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 22 100 36 93
  • pisemnie na adres siedziby Administratora danych:
    Inspektor Ochrony Danych „Incaso Group” Sp. z o.o.
    ul. Jana Pawła II nr 20, lok 70
    75-452 Koszalin