NASZE BRANŻE

Zawody prawnicze
Krajowe Instytucje Płatnicze
Portale i domy aukcyjne
Przedsiębiorcy
Biura Usług Płatniczych
Instytucje pieniądza elektronicznego
Bukmacherzy
Kantory wymiany walut
Biegli rewidenci, doradcy podatkowi

Towarzystwa ubezpieczeniowe, Pośrednicy ubezpieczeniowi

Fundusze inwestycyjne
Biura rachunkowe
Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości

Stowarzyszenia i fundacje

Banki, Instytucje finansowe

Stowarzyszenia i fundacje
Banki, Instytucje finansowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Pośrednicy ubezpieczeniowi

PROJEKTY

przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Aplikacja analityczna wspomagająca przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Platforma List Restrykcyjnych, w tym osób na eksponowanych stanowiskach politycznych, list sankcyjnych

platforma list restrykcyjnych

usługa przekazu pieniężnego

Dedykowana aplikacja dla podmiotów rynku usług płatniczych (BUP, MIP, KIP)

Wsparcie prawne przy prowadzeniu bieżącej działalności oraz w postępowaniach kontrolnych dla instytucji obowiązanych

audyt, doradztwo, procedury, szkolenia

WSPIERAMY

WARTOŚCI

KONTAKT

E-mail: biuro@incasogroup.pl

Telefon: +48 22 100 36 93

Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00

Incaso Group Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 20/70, 75-452 Koszalin

NIP: 6692521160 | KRS: 0000503873